Ελληνικά » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

21.01.2020

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: «Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας» 250 χρόνια Χέγκελ • 200 χρόνια Φιλοσοφία του Δικαίου Αθήνα, 8 – 10 / 5 / 2020

Υποβολή περιλήψεων για Εισηγήσεις: 28 Φεβρουαρίου 2020

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: www.emea-topika.gr/congresses/