Ελληνικά » Η Ερευνητική Ομάδα

Η Ερευνητική Ομάδα

Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Καθηγητή του Τμήματος ΠΕΔΔ κ. Γεράσιμο Κουζέλη.

Η επιστημονική - ερευνητική και διοικητική υποστήριξη του εργαστηρίου έχει ανατεθεί στην κ. Lena Rennerich.

Επίσης, τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υποστηρίζει μία ερευνητική ομάδα εξωτερικών συνεργατών.