Αρχική σελίδα » Η Ερευνητική Ομάδα

Διοίκηση - ερευνητική ομάδα

Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Καθηγητή του Τμήματος ΠΕΔΔ κ. Γεράσιμο Κουζέλη.

Η επιστημονική - ερευνητική και διοικητική υποστήριξη του εργαστηρίου έχει ανατεθεί στην κ. Γεωργία Παπαδοπούλου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος ΠΕΔΔ.

Επίσης, τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υποστηρίζει μία ερευνητική ομάδα εξωτερικών συνεργατών.